Ordlista

Ett ögonblick bara… Funktionerna på den här sidan kräver att javascript är påslaget.
Håll muspekaren över eller klicka på de japanska tecknen för att få en översättning. Vokaler med ett streck över (ō och ū) uttalas med ett längre ljud.

Samtliga ord

Greppattacker – Kihon ne-waza 基本

Slagattacker – Kihon uchi-waza 基本打ち

Fasthållningar – Kihon katame-waza 基本固め

Kast – Kihon nage-waza 基本投げ

Räkneord 1-10

Fraser

Ställningar

Riktningar

Vapen

Kläder

Övriga ord

Fullständigt namn på tekniker – Några exempel:

Attack Teknik Utförande
Katate-dori 取り ikkyo omote-waza
Shōmen-uchi 打ち shihō-nage 投げ ura-waza
ushiro ryōte-tori 取り koshi-nage 投げ (det finns inte ura och omote varianter på alla tekniker)
ai koordination, harmoni, förening
ai-hanmi 半身 symmetrisk position (t.ex. samma fot fram som uke)
aikidō ”läran/vägen till harmoni med kraften”
atemi 当て身 överraskningsslag mot kroppen, bokstavligt ”träff på kroppen”
awase 合わせ tillsammans, i samma andning
bokken 木剣 träsvärd
budō krigarens väg, samlingsnamn på japanska kampkonster
chūdan maghöjd
dan svartbältesgrad
väg, lära, tillvägagångssätt
dōjō träningslokal (bokst. ”läroplats”)
dōmo arigatō gozaimashita どうも ありがとう ございました tack så mycket
eri-tori 取り tar i kragen
futari-dori 取り två personer attackerar en försvarar
gedan benhöjd
geri 蹴り spark
go siffran fem
gokyo försvar mot yokomen-uchi eller knivattack tar handleden inifrån. Avlutas med handledsvridning
gyaku-hanmi 半身 osymmetriskt, t.ex. den ena har höger, den andra vänster fot fram
hachi siffran åtta. Uttalas ibland hass- beroende på efterföljande ord, ex. hassō
hakama vida byxor
hanmi 半身 ställning/position
hanmi han-dachi waza 半身立ち teknik där den som attackerar står och den försvarar knäsitter
hidari vänster
hiji-tori 取り grepp på/kring armbågen
ichi siffran ett. Uttalas ibland iss-, beroende på efterföljande ord.
ikkyo låsning av armbågen
irimi-nage 投げ gå bakom partnern, bryt balans, armveck mot hakan
jiyū-waza 自由 fria/självvalda tekniker
jōdan brösthöjd
jō-dori 取り uke anfaller med jō
jō-waza tori försvarar med jo
siffran tio
jūji-garami 絡み kasta partnern med korsade armar (som det japanska tecknet för tio)
kaeshi-waza 返し kontringstekniker
kaiten-nage 回転投げ dyka under partners arm, kasta genom kontroll av ukes sträckta arm
kakari keiko 係り稽古 träningsform där en person attackeras av flera i tur och ordning
kata förutbestämnd rörelseschema
kata-tori 取り tar i armen nära axeln med en hand
katate-tori 取り greppar runt ena handleden med en hand
ki andningskraft, livskraft
ki-ai 気合 att rikta kraften, oftast med ljudstöt
kihon 基本 grund, baskunskaper
kōhai 後輩 juniorelev, med mindre erfarenhet
kokyo 呼吸 andning
kokyū-nage 呼吸投げ olika kasttekniker mot attack i rörelse
koshi-nage 投げ höftkast
kote 小手 handled
kote-gaeshi 小手返し handledskast
ku (ibland kyū) siffran nio
kubi hals
ma-ai 間合い (det perfekta) avståndet mellan partnerna
mae framför
migi höger
morote-tori 取り uke greppar runt ena handleden med två händer
mudansha vit-bälte, dvs en aikidoka som ännu inte är dan-graderad
mukyūsha nybörjare, dvs en aikidoka som ännu inte är kyū-graderad
muna-tori 取り tar i rockuppslaget
mune bröst/rockslaget, dräktens framsida i brösthöjd. Uttalas ibland ”muna”
nage 投げ kast, den som utför tekniken
ni siffran två
nikkyo vridning av handleden, rak nertagning
obi bälte
vitt bälte (shiro-obi)
svart bälte (kuro-obi)
omote framför partnern, på partnerns magsida
onegaishimasu 願いします har ett flertal betydelser: används vid hälsning för att uttrycka respekt, löfte om att ge sitt yttersta, att hjälpa varandra mm.
ran-dori övning med fria tekniker (vanligtvis med en försvarare och flera anfallare)
rei hälsning, tackning, uttryck för tacksamhet
Exempel:
先生 (sensei ni rei) = bugning mot sensei
(shōmen rei) = bugning mot o-sensei (bokst. bugning mot rätt sida)
互い (otagai ni rei) = bugning mot varandra
roku siffran sex. Uttalas oftast ”rokk” med ett stumt u.
rokkyo teknik mot attack med rak armlåsning av armbågen
ryō båda, t.ex ”ryō kata-tori” griper bägge axlarna
ryōkata-dori 取り uke greppar båda axlarna eller överarmarna
ryōte-tori 取り uke greppar runt båda handlederna
san siffran tre. Uttalas ibland ”sam” beroende på ord som kommer efter
sankyo vridning av handleden och kroppsförflyttning före nertagning
seiza normala positionen sittandes. På knä, med hälarna under rumpan.
sempai 先輩 seniorelev, erfaren elev
sensei 先生 lärare
shi (ibland yon) siffran fyra. Exempelvis: ”yonkyo” = fjärde tekniken, ”shihonage” = kast i fyra riktningar
shichi (ibland nana) siffran sju
shihō-nage 投げ kast möjligt i ”alla riktningar” (fyra håll/väderstreck)
shikkō 膝行 förflyttning på knäna
shime 締め strypning
shōmen-uchi 打ち handkantslag rakt framifrån mot huvudet
sode rock/jackärm
sode-tori 取り tar i underarmen
soto-kaiten 回転 yttre rotation
suburi 素振り grundteknik med svärd och stav
suwari-waza 座り teknik där både anfallare och försvarare knäsitter
tachi-waza 立ち teknik där både anfallare och försvarare står
tachi-dori 太刀取り uke har svärd, tori tar svärdet
tai-jutsu tekniker utan vapen
tantō 短刀 kniv
tantō-dori 短刀取り uke har kniv, tori tar kniven
tatami träningsmatta (ca 91 x 182 cm)
te-gatana handkanten, bokstavligt ”hand-svärdet”
tenchi-nage 天地投げ himmel och jord kast
te-nugui 拭い liten trasa/handduk för att torka bort svett
tori (eller nage) 取り/投げ den som försvarar sig och utför tekniken (kallas även nage)
tsuki 突き rakt slag med knuten näve. Uttalas ”tski”
uke 受け den som tar emot tekniken (i regel den som attackerar/blir kastad)
uchi-ma 打ち avstånd till motståndaren, då man kan nå motståndaren genom att bara behöva ta ett steg
ukemi 受身 fallteknik (bokstavligt ”att ta emot med kroppen”)
ura bakom (vid sidan av) partnern
ushiro-waza attack bakifrån
waza teknik
yokumen snett slag
yokumen-uchi 打ち handkantslag mot tinningen
yonkyo teknik mot underarmen nertagning som svärdshugg
yudansha dangraderad
ushiro bakifrån, t.ex. ushiro eri-tori = griper kragen bakifrån