Graderingsschema

Ett ögonblick bara…
Funktionerna på den här sidan kräver att javascript är påslaget.
Håll muspekaren över eller klicka på de japanska tecknen för att få en översättning. Vokaler med ett streck över (ō och ū) uttalas med ett längre ljud.

Barngrader

Grad Bältesfärg Kunskapskrav
ograderad Vitt
10 kyū
Gult Tai no henkō 変更,
morote-dori kokyū hō 取り呼吸 och
suwari-waza kokyu ho 座り 呼吸.
9 kyū
Orange Föregående samt
ukemi 受身 och tai no henkō ki no nagare 変更流れ.
8 kyū
Rött Föregående samt
shikko 膝行 och shōmen-uchi ikkyo 打ち omote och ura ( & ).
7 kyū
Rött Föregående samt
ai-hanmi kotegaeshi 半身取り小手返し och ryōte-dori tenchinage 取り 天地投げ.
6 kyū
Grönt Föregående samt
ai-hanmi katate-dori ikkyo 半身取り omote och ura ( & ).
5 kyū
Grönt Föregående samt
gyaki-hanmi ikkyo 半身取り omote och ura ( & ).
4 kyū
Blått Föregående samt
gyaku-hanmi katate-dori shihō-nage 半身取り投げ omote och ura ( & ).
3 kyū
Blått Föregående samt
shōmen-uchi iriminage 打ち投げ och 2 valfria suwari-waza kokyū hō 座り呼吸.
2 kyū
Brunt Föregående samt
bokken 木剣: suburi 1-7 素振り och
3 valfria kokyū-nage 呼吸投げ 任意の三型.
1 kyū
Brunt Föregående samt
: suburi 1-5 素振り och
roku no jō .
Gradering varje terminsslut.
Omvandling till vuxengrader:
Har man uppnått grönt bälte motsvarar det 6 kyū .
Har man uppnått brunt bälte motsvarar det 5 kyū .

6 kyū – sjätte graden 

Minst 20 pass och 3 månader.
Tachiwaza 立ち
  Tai no henkō 変更
  Morotedori kokyū hō 取り呼吸
  Shōmen-uchi ikkyo (omote-waza & ura-waza) 打ち ( & )
  Ai-hanmi katatedori kotegaeshi 半身取り小手返し
  Ryotedori tenchinage 取り 天地投げ
Suwariwaza 座り
  Kokyū hō 呼吸
Ukemi 受身
  Mae & ushiro &
  Shikkō 膝行

5 kyū – femte graden 

Minst 20 pass och 4 månader.
Tachiwaza 立ち
  Tai no henko ki no nagare 変更流れ
  Ai-hanmi katatedori ikkyo (omote-waza & ura-waza) 半身取り ( & )
  Gyaki-hanmi katatedori ikkyo (omote-waza & ura-waza) 半身取り ( & )
  Gyaki-hanmi katatedori shihōnage (omote-waza & ura-waza) 半身取り投げ ( & )
  Katadori nikyo 取り
  Shōmen-uchi iriminage 打ち投げ
  Kokyū-nage, 3 valfria 呼吸投げ 任意の三型
Suwariwaza 座り
  kokyū hō, 2 valfria 呼吸
Bukiwaza
  Bokken: 1-7 suburi 木剣: 素振り
  Jō: 1-5 suburi : 素振り
  Roku no jō

4 kyū – fjärde graden

Minst 40 pass och 6 månader.
Tachiwaza 立ち
  Shōmen-uchi ikkyo, nikyo, sankyo (omote-waza & ura-waza) 打ち , , ( & )
  Shōmen-uchi kotegaeshi 打ち小手返し
  Katatedori kaitennage (soto mawari & uchi mawari) 取り回転 (回り & 回り)
  Yokumen-uchi ikkyo (omote-waza) ki no nagare 打ち () 流れ
  Yokomen-uchi shihō-nage (omote-waza) ki no nagare 打ち 投げ () 流れ
  Yokomen-uchi kotegaeshi ki no nagare 打ち 小手返し 流れ
  Kokyūnage: 6 valfria 呼吸投げ 任意の六型
Suwariwaza 座り
  Kokyū hō, 3 valfria 呼吸 任意の三型
Bukiwaza
  Bokken: migi no awaze, hidari no awaze, go no awaze, shichi no awaze 木剣: 合わせ, 合わせ, 合わせ, 合わせ
  Jō: 1-10 suburi : 素振り
  31-kata

3 kyū – tredje graden

Minst 50 pass och 9 månader.
Tachiwaza 立ち
  Shōmen-uchi ikkyo, nikyo, sankyo, yonkyo (omote-waza & ura-waza) 打ち , , , ( & )
  Yokomen-uchi gokkyo 打ち
  Tsuki ikkyo 突き
  Tsuki kotegaeshi 突き 小手返し
  Katatedori iriminage (jodan, chūdan & gedan) 取り 投げ (, , )
  Ushiro ryotedori koshinage (omote-waza & ura-waza) 取り 投げ ( & )
  Ushiro ryotedori shihōnage (omote-waza & ura-waza) 取り 投げ ( & )
  Kokyūnage: 12 valfria 呼吸投げ 任意の十二型
Suwariwaza 座り
  Shōmen-uchi ikkyo, nikyo, sankyo, yonkyo (omote-waza & ura-waza) 打ち , , , ( & )
  Yokomen-uchi gokkyo 打ち
Bukiwaza
  Bokken: shihō-giri & happō-giri 木剣 切り & 切り
  Jo: 1-20 suburi : 素振り
  13-kata

2 kyū – andra graden

Minst 50 pass och 12 månader.
Tachiwaza 立ち
  Yokumen-uchi: ikkyo, nikyo, sankyo, yonkyo (omote-waza & ura-waza) 打ち , , , ( & )
  Yokumen-uchi iriminage (kihon & ki no nagare) 打ち 投げ (基本 & 流れ)
  Ushiro ryōtedori: ikkyo, nikyo, sankyo, koshinage, jūji-garami 取り , , , 投げ, 絡み
  Kokyūnage: 20 valfria 呼吸投げ 任意の二十型
  Jiyuwaza 自由
Hanmi han-dachiwaza 半身 立ち
  Katate-dori shihō-nage 取り 投げ
  Ryōte-dori shihō-nage 取り 投げ
Bukiwaza
  Bokken: 1-5 kumitachi & ki musubi no tachi, 5 tachidori 木剣: 太刀 & 気結びの太刀, 立ち取り
  Jō: 5 jōdori, 5 jōnage : 取り, 投げ

1 kyū – första graden

Minst 60 pass och 12 månader.
Tachiwaza 立ち
  Morotedori kokyū hō, 5 versioner 取り 呼吸
  Samtliga attacker: ikkyo, nikyo, sankyo, yonkyo, shihōnage, kotegaeshi, iriminage, koshinage, tenchinage, jujigarami, kaitennage ,
,
,
,
投げ,
小手返し,
投げ,
投げ,
天地投げ,
絡み,
回転投げ
  Kokyūnage 呼吸投げ
  Jiyuwaza 自由
Hanmi han-dachiwaza 半身 立ち
  Katatedori: kaitennage (soto mawari & uchi mawari), shihōnage (omote-waza) 取り: 回転投げ (回り & 回り), 投げ ()
  Shōmenuchi: kotegaeshi, iriminage 打ち: 小手返し, 投げ
Suwariwaza 座り
  Samtliga attacker: ikkyo, nikyo, sankyo, yonkyo, gokyo ,
,
,
,
  Kokyū hō, 5 valfria 呼吸 任意の五型
Bukiwaza
  Ken tai jō: choku-barai, kaeshi-barai, kaiten-barai 兼帯: 払い, 返し払い, 回転払い
  Tanken-dori/Tantō-dori: 5 valfria 短剣取り/短刀取り 任意の五型
  31 kumi jō
  13 kumi jō