Vad är aikido?


Vad är aikido?

Aikido är en japansk kamp- och självförsvarskonst med uråldriga anor. Det är också en metod för att träna  kropp och själ till välmående och harmoni. Ordet ”aikido” kan översättas med ”vägen till harmoni med livskraften” eller ”vägen till harmonisk anda”.

Varför aikido?

Fastän det tränas som självförsvar, är syftet med träningen just att uppnå denna harmoni, att öva sin smidighet, koncentration och följsamhet i rörelserna. Aikidons teknik är baserad på cirkelrörelser och på att aldrig konfrontera den anfallande kraften, utan leda den åt sidan så angriparen faller av sig själv, detta utan att en kraftmätning blir nödvändig.

Hur tränar man i Borås Aikidoklubb?

Teknikerna är framförallt kast- och grepptekniker, samt vapentekniker med bokken (träsvärd),  jō (kort stav) och tantō (dolk eller kniv). Större delen av träningen utförs med en eller flera partners, där man turas om att göra teknikerna på varandra.

Borås Aikidoklubb är medlem i Riksidrottsförbundet och Svenska Budo och Kampsportsförbundet Distrikt 5 Väst. Klubben är ansluten till CAA (California Aikido Association) med Patricia Hendricks Shihan (7e dan) som ansvarig över divisionen.

Har du frågor om aikido?

Kanske är du rent av intresserad av att bli medlem och börja träna tillsammans med oss? I så fall är det till Yxhammargatan 28  inne i Borås centrum i som du skall bege dig. Läs även mer under Prova på aikido!