Träningsläger med Takayasu sensei hos Aikido Sedokan Dojo, Växjö

Aikido Sedokan Dojo i Växjö bjuder in till träningsläger med Takayasu Saburo sensei, 7e dan shihan.

Takayasu sensei instruerar vanligtvis i Australien och är här i Sverige för att instruera i den stil som undervisades av Saito sensei under 60- och 70-talen.

Se mer info på Aikido Sedokans hemsida, eller i denna inbjudan (PDF-format). Info finns också på deras facebook-event.