Sommarträning 2015

Träningsschema för sommaren är som följer:

 • Juni: endast träning tisdagar
  • Båda vuxenpassen är öppna för alla
  • Graderingsträning för vuxengruppen hela månaden
  • Gradering för barn: 4 juni
  • Gradering för vuxna: 30 juni, och efterföljande gemensam middag ute på restaurang
 • Juli: ingen träning, erfarenheten är att uppslutningen är dålig mitt i sommaren
 • Augusti: endast träning tisdagar
  • Extra graderingstillfälle kommer att ges i början av terminen