Förenklade träningsavgifter

Vi hörde under förra terminen att det var flera som tyckte att det var krångligt med betalningsrutinerna. Det ska vi försöka ändra på nu!

Medlemsavgiften är fortfarande 100 kr, oavsett om man är vuxen eller barn.
Terminsavgiften för vuxna (över 13 år) är 900 kr.
Terminsavgiften för barn (13 år och yngre) är 400 kr.

Summan blir alltså 1000 kr respektive 500 kr varje termin, istället för att det varierade mellan vår- och höstterminerna. Summan för hela året blir dock samma som tidigare!

Se gärna detta också som en påminnelse om du vet att du inte betalat terminsavgiften!