Patricia Hendricks uppmärksammas i TV

Nyligen uppmärksammades vår huvudsensei Patricia Hendricks i lokal TV (CBS San Fransisco) för att hon tilldelats den hedervärda graden 7e dan.

Patricia är en av fem kvinnor hittills, och en av få personer som inte är japan, som tilldelats graden.

Patricia berättar under intervjun om aikido som filosofi att ”alla konflikt som möter oss, vare sig de är verbala, fysiska, eller till och med berikande, det finns ett sätt att smälta samman med dem fullständigt och sen vända dem i en annan (mer positiv) riktning”.

Se inslaget online genom att gå till CBS San Fransisco local news. Inslagets rubrik är ”Bay Area Mom Aikido Master Reaches Highest Level” (Mamma från San Fransisco når högst graden som Aikidomästare).