Borås Aikido i BT

Den 12e maj medverkade Björn Fredberg i BT, där han intervjuades i samband med sin 30-årsdag. Klubben fick stort utrymme, inte minst med kvartssidan för bilden tagen i vår träningslokal.

Något försenat kommer här tre bilder som BT låtit oss publicera på hemsidan. Den första, där Mikael Bengtsson blir praktiskt taget horisontell i luften fanns med stort i tidningen.

Borås Aikidoklubb i BT, Björn Fredberg Mikael Bengtsson ikkyo

Borås Aikidoklubb i BT, Björn Fredberg Per Lornell Shomenuchi

Borås Aikidoklubb i BT, Mikael Bengtsson Björn Fredberg Uppvärmning