Uppdaterad ordlista och graderingsschema

Ordlistan har fått lite funktionsförbättringar och textmässiga ändringar genomförda.

Båda ligger numera under menyn Länkar.

Hoppas att det blir till användning!

/Webmaster