Hämtning av gamla vapen

Det har ansamlats en hel del vapen (bokken/jo) i lokalen som inte tillhör aktiva medlemmar. Vissa vapen är uppmärkta, andra är helt ouppmärkta. Det finns även några få vapenfodral.

Vi uppmanar härmed alla gamla medlemmar som vet med sig att de har vapen hos oss att komma till lokalen under träningstid och hämta dessa. Yxhammarsgatan 28 (Friggahallen).

Alla vapen som inte hämtats innan tisdag 2a februari kommer vi sälja eller på något sätt återbruka inom klubben.

Eventuella frågor kan skickas till info@borasaikido.se.

/Styrelsen