Jubileumsläger Torsby-Lasse

Torsby-Lasse (Lars-Göran Andersson 6 dan) firar 70 år + 50 år med ett jubileumsläger i Torsby.

Läger hålls i Holmeshallen i Torsby 14-16 maj. Lägret börjar kl 11 på torsdag och slutar 15 på lördag. Fest lördag kväll kl 19 i den egna dojon i Svenneby.

Mer info i utskicket samt på Torsby Aikidos hemsida.